Buslijn 310 rijdt vanaf 13 december een extra ochtendrit vanaf het station in Bergen op Zoom naar de Steenspil in Halsteren. Dat staat in het nieuwe exploitatieplan van vervoersmaatschappij Arriva voor 2016, dat medio december al in gaat.

Eerder werd al bekend dat ook vanuit Steenbergen een extra busrit richting de Steenspil komt, maar dat Arriva op andere lijnen juist de kaasschaafmethode toepast door een aantal ritten weg te halen. 

Volgens Arriva is er voor lijn 310 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam sprake van toenemende capaciteitsdruk in de ochtendspits. De bus doet onder meer scholengemeenschap ‘t Rijks in Bergen op Zoom, de VMBO-school Steenspil in Halsteren en ‘t Ravelijn in Steenbergen aan. In augustus kondigde Arriva al aan om tussen Steenbergen en Bergen op Zoom een extra ochtendrit in te voeren.

In de definitieve dienstregeling is ook een extra rit in de omgekeerde richting opgenomen. Die rit verbindt het station in Bergen op Zoom met de Steenspil. Beide extra ritten sluiten aan op de schooltijden van de Steenspil. De rit vanaf Steenbergen sluit ook aan op het eerste lesuur op ‘t Rijks.

Lijn 112

Arriva maakte in augustus ook al bekend te willen snijden in de ritten van lijn 112. Op het traject tussen Omgang, Wouw en Bergen op Zoom rijden vanaf 13 december geen bussen meer na 18.00 uur op zaterdagavond en is er geen openbaar vervoer meer mogelijk op de gehele zondag. Lijn 112 blijft op die tijdstippen nog wel rijden tussen Roosendaal, Heerle en Wouw.

De gemeente Roosendaal liet destijds weten daar niet mee te kunnen instemmen en vroeg Arriva om in ieder geval de zondagritten te behouden, zodat mensen vanuit Wouw nog wel de bus naar het Bravis ziekenhuis konden nemen.

Arriva houdt echter vast aan het schrappen van de ritten. "Op zaterdagavond maken gemiddeld drie reizigers gebruik van lijn 112 richting Bergen op Zoom en zeven richting Wouw. Op zondag over de hele dag maken slechts twintig reizigers gebruik van lijn 112 tussen Wouw en Bergen op Zoom."

Woensdrecht

Ook de lijnen 100 en 105 richting de gemeente Woensdrecht worden ingekort. Zo verdwijnt de rit van lijn 100, die om 17.00 uur vertrekt vanaf de vliegbasis richting Bergen op Zoom omdat daar maar drie mensen gebruik van maken.

"Een kwartier later vertrekt de volgende rit", aldus Arriva. Ook de spitsbussen van lijn 105 met vertrektijden om 15.28 uur en 16.28 uur tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide komen te vervallen. Volgens Arriva maken er per rit zo’n twintig mensen gebruik van de bus. Zeven minuten later rijdt de 105 ook al over hetzelfde traject.

De laatste rit tussen Bergen op Zoom en Putte komt eveneens te vervallen, vanwege te weinig gebruik. Daarnaast wil Arriva de 105 in de vakanties via een uurrooster laten rijden en de 100 niet verder laten rijden dan de vliegbasis.

Herstructurering

Het Bergse college laat weten in te stemmen met de wijzigingen, omdat er geen sprake is voor grote wijzigingen voor de gemeente Bergen op Zoom. Mogelijk staat dat wel te gebeuren voor 2017.

"Er is nog niet duidelijk wat er dan gaat gebeuren met de dienstregeling. In het exploitatieplan voor 2016 zegt Arriva een herstructurering van het openbaar vervoer voor de Brabantse Wal te onderzoeken. Het is zaak voor de Brabantse Wal gemeenten om aangehaakt te blijven als Arriva met grote wijzigingen komt. Dat hebben wij Arriva ook laten weten", meldt wethouder Patrick van der Velden.