De aanleg van de nieuwe golfbaan bij de Bergsche Heide volgt, zodra de ecologische verbindingszone langs de Kraggeloop is gerealiseerd.

Dat zegt wethouder Patrick van der Velden in antwoord op vragen van de VVD.

De partij uitte onlangs haar zorgen, omdat na de officiële starthandeling in oktober 2014 nauwelijks nog iets gebeurde aan de aanleg van de golfbaan.

"Gebiedsontwikkeling is in zijn algemeenheid een tijdrovend proces", verklaart Van der Velden, die zegt bewust te zijn van het feit dat omwonenden al zes jaar in onzekerheid verkeren. De realisatie van de ecologische verbindingszone moet voor het einde van dit jaar gereed zijn.