De gemeenteraad van Steenbergen praat woensdag over de realisatie van een politiesteunpunt in het gemeentehuis.

De gemeente is al enige tijd in gesprek met de politie om te kijken of er een steunpunt ingericht kan worden in het gemeentehuis voor de politie. "Er bestaat goede hoop op snelle realisatie, mogelijk zelfs nog dit jaar. Naar het zich nu laat aanzien is er voor de realisatie van zo’n steunpunt ruimte voorhanden in het gemeentehuis," zegt burgemeester Joseph Vos.

De gemeenteraad van Steenbergen buigt zich op 11 november over het Integraal Veiligheidsbeleid. Hierin wordt gesproken over hoe om te gaan met belangrijke veiligheidszaken in de gemeente Steenbergen.

Naast het politiesteunpunt is een belangrijk punt dat naar voren komt de toename van burenconflicten. De gemeente wil dan ook inzetten op buurtbemiddeling met het liefst vrijwilligers uit de eigen buurt.

Lees het uitgebreide verhaal in Weekblad De Bode