Er valt nog steeds veel winst te halen in de communicatie rond de kerncentrale van Doel. Dat stelt burgemeester Steven Adriaansen, naar aanleiding van de ontploffing in een transformator bij de kerncentrale vorige week.

“We zijn nu wel netjes op de hoogte gesteld door middel van een persbericht, maar we willen structureel betrokken worden bij het burenoverleg”, spreekt Adriaansen zijn wens uit.

Ook vindt hij dat er nog stappen te maken zijn in communicatie naar de inwoners van de gemeente Woensdrecht.

Verantwoordelijkheid

Officieel valt de communicatie bij incidenten in en rond de kerncentrale van Doel onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant. Burgemeester Adriaansen drong vorig jaar bij uitbater Electrabel al aan op een directe communicatie.

“Wij moesten het uit de media vernemen dat er vorig jaar sprake was van sabotage in de reactor van Doel 4. Toen heb ik gezegd: ieder incident, hoe klein ook, daar wil ik van op de hoogte worden gebracht.”

Meer inzicht

Adriaansen wijst naar de informatievoorziening vanuit de BASF. “Die stelt ons steeds op de hoogte van een incident. Dat maakt dat wij vragen van onze inwoners kunnen beantwoorden. Ook merken we dat de open communicatie er voor zorgt dat er meer inzicht is in wat er precies op doet.”

Sinds de brandbrief van Adriaansen staat de gemeente Woensdrecht opgenomen in de perslijst van Electrabel, waardoor de gemeente vorige week via een persbericht op de hoogte werd gebracht van de ontploffing. Toch merkt de burgemeester dat er nog werk aan de winkel is om de ongerustheid bij de inwoners te temperen. Hij pleit daarom voor een structureel overleg met Electrabel en wijst opnieuw naar de BASF.

Burenoverleg

“Daar heeft men een Burenraad ingesteld, die vier keer per jaar bij elkaar komt. Ook bij de Indaver in Stabroek hebben we daar goede ervaringen mee. Electrabel kent wel een klankbordgroep, maar die is in maart 2013 voor het laatst bij elkaar geweest”, weet Adriaansen.

Ook de communicatie naar de inwoners moet nog beter, vindt de burgemeester. Hij heeft daarom de voorzitters van de dorpsplatforms van Putte en Ossendrecht en van Buurtschap Calfven uitgenodigd om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

Sluiting

Na de ontploffing in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 1 klinkt opnieuw de roep om Doel 1 en 2 definitief te sluiten.

Adriaansen laat zich daar niet over uit. “Voordat ik daar iets over zeg, wil ik onze formele rol als gemeente in deze discussie weten. We kunnen als gemeente er wel van alles over vinden, als wij daar geen inspraak in hebben, heeft dat weinig zin.”