CDA, GBWP, Lijst Linssen en GroenLinks zien niets in het schrappen van de subsidie voor de Lepelstraatse bibliotheek De Bladwijzer. 

Door middel van een amendement willen zij de jaarlijkse bijdrage van zesduizend euro voor de bieb veilig stellen. "Voor de leefbaarheid van het dorp is het belangrijk om deze basisvoorziening in Lepelstraat te behouden", stellen de politieke partijen.

Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) maakte eerder bekend 350.000 euro te willen bezuinigen op 'cultuur in brede zin', waarbij ook de bibliotheken niet ontzien worden.

"Bibliotheek De Bladwijzer draait op basis van vrijwilligers met een minimale subsidie van zesduizend euro. Het ineens geheel wegbezuinigen staat niet in relatie tot overige bezuinigingen”, vinden de partijen. Ze wijzen ook op het belang van de bibliotheek voor de Lepelstraatse samenleving. "De bieb heeft ook een taak als het gaat om het tegengaan van laaggeletterdheid en het voorkomen van taalachterstanden."

Voorwaarde

Door middel van een amendement op de begroting, die donderdag 12 november vastgesteld wordt in de raad, willen de vier partijen de subsidie behouden. Het viertal is samen goed voor achttien van de 33 zetels in de raad. Zij leggen wel een voorwaarde op voor het behoud van de subsidie, omdat het aantal leden naar hun mening te beperkt is.

De partijen stellen voor een traject op te starten, waarbij samen met vrijwilligers en inwoners van het dorp wordt bekeken hoe de bieb op lange termijn gehandhaafd kan blijven. Daarbij moet er volgens hen ook gekeken worden naar het verhogen van het aantal leden en het verlagen van de kosten.

Het Markiezaat

Diezelfde vier partijen komen ook met een motie voor het behoud van de twee vestigingen van Bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom en Halsteren, al vinden zij dat er veel moet veranderen aan Het Markiezaat. "De huisvestingskosten van de bibliotheek in Bergen op Zoom zijn extreem hoog. De bieb moet ook mee met de digitale ontwikkelingen", vinden de politieke partijen. Ook moet Het Markiezaat actief de samenwerking met andere partners opzoeken om haar bestaansrecht te garanderen en draagt het college middels de motie op om in overleg te treden met de directie van de bibliothekenorganisatie.