Het college van burgemeester en wethouders in Tholen heeft besloten om aan vier projecten millenniumsubsidie toe te kennen.

Het gaat om het Godanaw Rehabilitation Project in Ethiopië (3.500 euro), Ojugis Integrated Project in Kenia (3.500), Compassion project in Tanzania (2.999) en Muskathlon project in Bulgarije (5.998).

Al in 2008 maakte de gemeenteraad een afspraak om als gemeente en gemeenschap een bijdrage te leveren aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

“Onze gemeente zet zich in voor het behalen van de Millenniumdoelen in ontwikkelingslanden, met eigen middelen en in samenwerking met de eigen bevolking”, stelt de gemeente.