Er moet een bredere visie komen om vast te stellen hoe de gemeente Woensdrecht zich als wielergemeente kan manifesteren. Die opdracht heeft de gemeenteraad woensdag gegeven aan het college.  

Het initiatief voor de visie komt van D66 Zuidwesthoek. Volgens de partij gebeurt er wel van alles op het vlak van wielrennen, maar wil dat nog niet zeggen dat Woensdrecht ook echt een wielergemeente is.

Daarom diende de partij tijdens de begrotingsbehandeling een motie in, waarin het college de opdracht krijgt om te onderzoeken wat het zijn van een wielergemeente precies inhoudt, welke doelen daarbij horen en wat er nodig is om die doelen te bereiken.

De motie is unaniem aangenomen door de overige partijen.