De Bergse VVD-fractie heeft in een open brief hard uitgehaald naar woningcorporatie Stadlander.

"De woningcorporatie gedraagt zich meer en meer als een onwrikbaar orgaan dat zich verstopt achter procedures en protocollen, waardoor zij zich vervreemdt van de samenleving", stelt fractievoorzitter Gertjan Huisman. S

tadlander kaatst de bal terug. "De VVD-fractie was zelf niet aanwezig tijdens bijeenkomsten.

Huisman grijpt de brand in de parkeerkelder van De Goudbaard aan om de rol van Stadlander aan te kaarten.

"Het bericht is nog niet koud dat voorlopig alle woningtoewijzingen worden stopgezet om de getroffen bewoners van De Goudbaard voorrang te verlenen op en woning of we zien een bericht verschijnen dat de Scheldeflat, waarvan Stadlander eigenaar is, dicht gaat."

"Wederom blijkt dat de woninbouwcorporatie als zeer grote speler en monopolist in de volkshuisvesting zich in onze ogen weinig gelegen laat liggen aan signalen uit bewonerskringen, de samenleving en bestuurlijke afspraken. Stadlander stelt zich al lange tijd op als een autonoom orgaan, zonder echte antennes voor de vragen uit de samenleving en de politiek.”

Lees meer bij Weekblad de Bode