Krimp van aantal leerlingen zorgt voor minder inkomsten bij OcTHO

Stichting OcTHO sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van bijna anderhalf ton. Dat blijkt uit het jaarverslag van de openbare scholen dat op vijf november wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Tholen.

Het jaar daarvoor sloot de stichting het jaar nog af met een positief resultaat van meer dan twee ton.

Het negatieve resultaat voor 2014 wil de stichting onttrekken aan het eigen vermogen dat daarna een stand bereikt van 2.292.186 euro. De stichting geeft dan ook aan er financieel goed voor te staan.

Het negatieve resultaat voor 2014 wordt volgens de stichting mede veroorzaakt door de krimp van het aantal leerlingen. "In 2014 heeft OcTHO wederom te maken gehad met een behoorlijke krimp van het aantal leerlingen, hetgeen meteen zijn invloed heeft op de financiele situatie van OcTHO en op de inzet van personeel op de scholen."

In 2013 zaten er in totaal 959 leerlingen op de scholen die vallen onder OcTHO. In 2014 waren dat er nog maar 910 leerlingen. De Casembrootschool bleef redelijk gelijk qua leerlingen, de overige scholen moesten allemaal een paar leerlingen inleveren.

De Eevliet bleef in 2014 hangen op 39 leerlingen, tien minder dan het jaar daarvoor. "In 2014 hebben de onderwijsgevenden het beste uit zichzelf naar boven moeten halen om kwalitatief onderwijs te geven aan de leerlingen."

Investeringen

Daarnaast blijkt uit het jaarverslag dat er ook voor een groot bedrag geinvesteerd is in het ICT-gedeelte van de school. Er werd 32.000 euro meer uitgegeven dan begroot. "Een aantal slecht functionerende beamers wordt vervangen, nadat er een lichtmeting is uitgevoerd", stond in de doelstellingen te lezen.

Uiteindelijk ging het om 25 beamers die aan vervanging toe waren, een investering van 32.500 euro. "Tevens werd de zonwering in een aantal lokalen aangepast als gevolg van een te hoge lichtinval." In december 2014 werden ook nog dertig monitoren (LED-schermen) vervangen. Het gaat hier om een investering van 2.970 euro.

De gemeenteraad gaat op vijf november bekijken of zij kunnen instemmen met het jaarverslag. Sinds de verzelfstandiging in 2009 is de rol van de gemeente echter beperkt. "De gemeente heeft nog een actieve rol bij het goedkeuren van de begrotingen en bij het stichten en opheffen van openbare scholen."

Lees meer over:
Tip de redactie