De hoeveelheid restafval die het gemiddelde Bergse huishouden veroorzaakt moet nog verder omlaag. In 2010 had de gemeente het doel gesteld om elk huishouden van 286 naar 150 kilo restafval te krijgen.

"In vijf jaar tijd is de hoeveelheid restafval per huishouden zo’n zeventig kilo gedaald. De doelen zijn dus niet gehaald en we moeten hiervoor dus een nieuw plan opstellen”, aldus wethouder Patrick van der Velden.

Het afvalbeleid lijkt een beetje een hoofdpijndossier voor wethouder Patrick van der Velden. Vorige week werden er tijdens een overleg tussen de wethouder en de raad een aantal opties besproken om tot een oplossing te komen. "We willen de hoeveelheid restafval per huishouden nog ruim zestig kilo verminderen”, zegt de wethouder. 

Op dit moment wordt er tussen het restafval nog te veel papier, plastic en textiel gevonden volgens Van der Velden. Eerdere maatregelen die door de gemeente werden ingevoerd, leverden wel resultaten op. Zo werd de Diftar ingevoerd waarbij gezinnen betalen per keer dat zij hun afval aanbieden.

Dit zorgde ervoor dat de hoeveelheid kilo’s daalde van 286 naar 216. Dit is nog steeds te veel, want het doel was 150 kilo per huishouden in 2015. Dit doel is dus niet gehaald en daarom gaat men op zoek naar een nieuwe oplossing.

Beleid

Het is volgens Van der Velden echter lastig om een oplossing te vinden als er in het beleid niks veranderd mag worden. Daarom wil de wethouder een nieuw plan opstellen om in 2030 uiteindelijk het ultieme doel te behalen; namelijk een afvalvrije gemeente.

Een optie die de wethouder serieus overweegt, is het apart ophalen van luiers en incontinentiemateriaal van volwassenen. "We zien heel veel van dit materiaal tussen het restafval terwijl dit gewoon te hergebruiken is. We kunnen hiermee een proef doen in een bepaalde wijk", aldus Van der Velden.

Plastic

De wethouder geeft ook aan dat er op dit moment niet wordt overwogen om een extra container voor plastic afval in te stellen. Hij zegt wel dat als je plastic gaat scheiden, het eigenlijk pas opvalt hoeveel we deze grondstof eigenlijk gebruiken.

"We hebben op dit moment drie plekken in Bergen op Zoom waar je plastic naar toe kunt brengen. Hier willen we zoals het er nu naar uitziet niks aan veranderen."

Een andere manier om de hoeveelheid restafval per huishouden naar beneden te krijgen is om bij nieuwe wijken slimmer om te gaan met de inrichting en het plaatsen van de milieuparken. Begin 2016 wil de wethouder zijn plan af hebben en presenteren aan de gemeenteraad.