De kantine van Voetbal Vereniging Steenbergen is onlangs weer geopend, maar zou binnenkort weer gesloten kunnen worden na aanvullend onderzoek.

Er wordt een integriteitsonderzoek uitgevoerd waarbij advies wordt ingewonnen van het Landelijk Bureau Bibob.

Mocht uit dat onderzoek een integriteitsgevaar blijken te bestaan, dan zal de nieuwe vergunning worden ingetrokken en zal de kantine alsnog gesloten moeten worden.

"Vooralsnog kan de kantine dus inmiddels weer als gebruikelijk worden geëxploiteerd en open zijn voor het voetbalminnend publiek", aldus de gemeente. De kantine sloot op 19 augustus vanwege de vondst van honderd kilo harddrugs.