De gemeente Bergen op Zoom stopt per 1 januari 2016 met de chemische onkruidbestrijding.

De Tweede Kamer stemt naar verwachting binnenkort in met een wet die de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen verbiedt.

Volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander wordt er nog bekeken welke methode het beste alternatief gaat zijn.

"We zijn dit jaar begonnen met een proef waarbij onkruid geborsteld wordt. Ook bestaat er een mogelijkheid om het onkruid te injecteren met kokend water. Het staat in ieder geval buiten kijf dat we het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte niet naar beneden willen bijstellen", verzekert hij.