Een tegenvaller bij de werkzaamheden aan de Randweg Zuid-West in Bergen op Zoom. Doordat de leidingen onder de Van Gorkumweg anders in de grond zitten dan op tekeningen was aangegeven, kan dat gedeelte van de randweg pas volgend voorjaar in gebruik worden genomen.

Een meevaller is dat de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom juist vier maanden eerder dan gepland opengaat. De weg is half november weer toegankelijk, evenals het stuk Randweg-West dat momenteel onder handen genomen wordt.

Dat betekent dat ook de Halsterseweg over een maand verlost is van het extra verkeer door de straat.

De volledige opening van de Randweg Zuid-West staat nog steeds gepland voor maart 2016. "Er is dan ook geen sprake van vertraging", benadrukt projectmanager Bert Melles. "Wel is het zo dat de planning er iets anders uit ziet, waardoor delen eerder of later dan de oorspronkelijke planning in gebruik worden genomen."

Leidingen

Met name de in gebruik name van de Van Gorkumweg laat op zich wachten. Oorspronkelijk zou het wegdeel begin oktober weer toegankelijk zijn, maar de wirwar van kabels en leidingen onder de grond zorgen voor een fikse vertraging.

"Bij het open graven bleek dat bepaalde leidingen op een andere diepte liggen, dan op de tekening van netbeheerder Enexis stond aangegeven. Waarschijnlijk heeft destijds eens een aannemer ter plekke besloten om een leiding toch iets te verleggen en dat toen niet doorgegeven aan Enexis, waardoor het ook niet bij ons bekend was", verklaart Melles.

Proefboringen naar de leidingen hadden ook niets uitgehaald, aangezien de kabels zich allemaal onder het wegdek bevinden.

Daarnaast stuitte de aannemer ook op een gasleiding die in een behoorlijk slechte staat verkeerde en vervangen moet worden. Ook dat levert extra werk op, waardoor de oplevering van de Van Gorkumweg is doorgeschoven naar maart 2016.

Van Konijnenburgweg

Goed nieuws komt er echter vanaf de Van Konijnenburgweg. Die stond eigenlijk als laatste op de planning, maar werd in augustus toch al opengebroken toen netbeheerder TenneT een leidingbreuk moest herstellen.

"In goed overleg met de aanliggende bedrijven is daarop besloten om het wegdeel meteen maar aan te pakken", aldus Melles.

De werkzaamheden aan de Van Konijnenburgweg lopen zo voorspoedig, dat de weg waarschijnlijk in november al geopend kan worden. Daardoor hoeft het verkeer zich geen weg meer te zoeken door de Geertruidapolder.

Verkeersregelaars

Tegelijkertijd met de Van Konijnenburgweg verwacht Melles ook de Randweg-West in gebruik te kunnen nemen. Dat gedeelte zou oorspronkelijk vanaf begin oktober weer toegankelijk zijn, maar het verkeer moet dus nog een maand langer gebruikmaken van de omleidingsroute over de Halsterseweg.

Wethouder Patrick van der Velden laat weten dat de inzet van verkeersregelaars tot de opening nog geborgd blijft. "We hebben daar nauw overleg over met scholengemeenschap ‘t Rijks."

In januari zal ook de kruising Vierlingweg/Van Konijnenburg weg open zijn, waardoor het verkeer praktisch al de route van de randweg kan volgen, zij het dat zij ter hoogte van de Van Gorkumweg parallel over de Vierlingweg moeten rijden.

In maart 2016 moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.