Natuurvereniging Namiro voelt niets voor het plan van woningcorporatie Vestia om naast de 25 reguliere woningen ook vijftig recreatiewoningen te realiseren op het terrein van de voormalige Boudewijn Groeve in Ossendrecht.

"Zoals de plannen er nu liggen, kunnen we daar geen vrede mee hebben", kondigt voorzitter Jim de Blank het verzet aan.

Het college van burgemeester en wethouders stemde eerder al wel in met de nieuwe plannen van Vestia. Na bijna tien jaar van impasse lijkt er eindelijk schot in de ontwikkeling van de voormalige steenfabriek aan de oostzijde van Ossendrecht te komen. De gemeente Woensdrecht en Vestia bereikten onlangs een akkoord over de invulling van het terrein.

Daarbij zet Vestia in op vier hoofdbestemmingen: een woongebied met 25 reguliere woningen, een recreatiegebied met vijftig recreatiewoningen in het "hogere segment", natuurontwikkeling en een hotel met maatschappelijke doeleinden op de locatie van het voormalige rustoord Dennenheuvel.

Met de gemeente is afgesproken dat het woongebied in de toekomst nog uitgebreid kan worden met enkele woningen. "Zo ontstaat er een afgerond stedenbouwkundig geheel", aldus het college.

Bezwaar

"Dat was voor ons wel even schrikken, toen we hoorden dat er in totaal dus 75 woningen op de Boudewijn Groeve gaan komen", aldus De Blank. De regulieren woningen waren reeds bekend bij de natuurvereniging, de recreatiewoningen echter niet. "Het lijkt ons de doodsteek voor de natuur in het gebied."

De Blank wijst erop dat de Boudewijn Groeve aangewezen is als Natura 2000-gebied, waarop de Vogelrichtlijn van toepassing is. "Als deze ontwikkeling doorgaat, dan is het weg nachtzwaluwen en zwarte specht. Ook de boomleeuwerik zal het moeilijk krijgen."