De Casembrootschool en de School met de Bijbel organiseren op dinsdag 20 oktober een vluchtelingentocht met de kinderen van de beide scholen. 

“De kinderen willen graag wat doen voor deze groep mensen en nu is er een actie tot stand gekomen in samenwerking met het Rode kruis om geld in te zamelen”, vertelt Inge van ‘t Hof.

Op 8 oktober worden de kinderen verwacht in de Wellevaete. Daar krijgen ze uitleg over wat de actie inhoud en er is iemand aanwezig van het Rode Kruis om uit te leggen wat voor werk zij doen. Na afloop krijgen de kinderen sponsorformulieren mee naar huis.

Sjouwen

Op 20 oktober is het de bedoeling dat de kleinere kinderen rond de school gaan lopen. De grotere kinderen lopen een tocht van een aantal kilometer met een rugzak op de rug met een paar kilo bagage, zodat ze voelen wat een vluchteling mee moet sjouwen.

Na afloop van de tocht zal er een cheque aan het Rode Kruis worden overhandigd.

Geen warm bed

“De kinderen die moeten vluchten lopen vaak dagenlang en weten dat zij ’s avonds niet kunnen douchen en dat er geen warm bed wacht om te gaan slapen. De volgende dag moeten zij weer verder in dezelfde kleren als de dag ervoor. Het Rode Kruis zal met jullie hulp in staat zijn om bijv. de vluchtelingen lekkere warme kleren te geven en een warm bed om in te slapen.”