Het Woensdrechtse gemeentebestuur heeft opnieuw bezwaar ingediend tegen de afwijzing van de provinciale miljoenensubsidie voor Landschappen van Allure.

De gemeente diende eerder al een bezwaar in tegen de afwijzing en vroeg daarbij de provincie om het besluit nader toe te lichten. Dat bezwaar is door de provincie ongegrond verklaard, maar volgens burgemeester en wethouders was de provincie opnieuw summier in de toelichting voor die ongegrondverklaring.

“Naar onze mening zijn de provincie en de adviescommissie niet transparant over de bevindingen, motivatie en afwegingen”, stelt het college.

Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecteninvesteringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in Noord-Brabant.