De gemeente Woensdrecht gaat de samenwerking op zoeken met agrariërs, terreinbeheerders en inwoners als het gaat om het onderhoud van de wegen. 

Met name in het buitengebied kan er volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal een efficiëntieslag gemaakt worden.

“Het gaat ons niet om verder te bezuinigen op het wegenonderhoud, maar om het onderhoud meer op het gebruik af te stemmen, zodat voorkomen kan worden dat dingen dubbel gedaan worden.”

Van Agtmaal spreekt daarom van een ‘nieuwe en creatieve werkwijze’, waarbij de gemeente met de beperkte middelen toch een zo goed mogelijke kwaliteit wil nastreven.

“De afgelopen jaren is er best bezuinigd op het Beleidsplan Wegen. Wij gaan niet verder bezuinigen, maar willen wel de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten”, zegt de wethouder bij de presentatie van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2015-2018.

Van Agtmaal wil daarom in overleg met terreinbeheerders, agrariërs, het waterschap en andere partijen om afspraken te maken over het wegenonderhoud. “Normaal gesproken trokken wij als gemeente altijd de kar. Nu zoeken we meer de afstemming met de gebruikers van de wegen.”

Buitengebied

De grootste verbeterslag valt volgens de wethouder in het buitengebied te halen. “Het afschuiven van een bepaald zandpad gebeurt nu misschien nog voor de oogst. Heel efficiënt is dat niet, want na de oogst kunnen we het weer opnieuw doen", aldus Van Agtmaal. 

"Maar ook in het onderhoud van de bermen en het maaibeleid valt veel meer winst te halen als we ze zaken op elkaar af stemmen. Dan hoeven we misschien nog maar één keer per jaar af te schuiven in plaats van twee of drie keer per jaar”, legt Van Agtmaal uit.

Zandpaden

De gemeente denkt er daarnaast ook over om het onderhoud van bepaalde zandpaden uit te besteden aan de gebruikers. Het gaat dan vooral om onverharde wegen in natuurgebieden. Die worden nu nog door de gemeente onderhouden. 

Lees meer op de site van Weekblad De Bode