Verenigingen die een subsidie van de gemeente Woensdrecht ontvangen, worden voortaan enkel nog steekproefsgewijs gecontroleerd.

Dat is de uitkomst van een tussentijdse evaluatie van het subsidiebeleid, dat in 2012 werd aangepast.

De gesubsidieerde verenigingen zijn verplicht om een jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag bij te houden om hun activiteiten te verantwoorden.

"Voor zowel de verenigingen als voor ons betekent dat veel administratieve lasten. Daarom hebben we besloten om de controles steekproefsgewijs te houden, waarbij iedere vereniging ten minste één keer in de vier jaar aan de beurt is", aldus wethouder Lars van der Beek.