Als het aan het college ligt, gaat het mes in een flink deel van de gemeentelijke regelgeving. In samenspraak met ondernemers en inwoners komt het gemeentebestuur met een reeks voorstellen om overbodige regels af te schaffen of te vereenvoudigen. 

Zo wordt onder meer het uitstalbeleid versoepeld en bekijkt de gemeente de mogelijkheden om voor bepaalde evenementen een meerjarige vergunning af te geven. 

De input voor de deregulering heeft de gemeente gehaald door gesprekken aan te gaan met diverse ondernemersverenigingen, zoals het MKB, de Bergse afdeling van Horeca Nederland en de Brabants-Zeeuwse Werkgevers (BZW). Ook het burgerpanel werd gevraagd om hun ideeën te geven voor het schrappen van overbodige regels.

Lastig

“We merken dat mensen de regelgeving vaak als lastig ervaren. Dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar eigenlijk voor alle overheden. Daarom zie je dat er al een aantal jaren een beweging van deregulering gaande is. Voor Bergen op Zoom is dit één van de speerpunten voor de komende jaren”, legt wethouder Ad Coppens uit.

Welstandsregels

Een blik in de regelgeving leert het college dat bijvoorbeeld de welstandsregels nagenoeg afgeschaft kunnen worden. Enkel in de beschermde dorps- en stadsgezichten moeten aanpassingen aan panden nog getoetst worden aan de welstandsregels. Ook de bouwverordening kan grotendeels worden ingetrokken, met uitzondering van het hoofdstuk over parkeren.

Daarnaast wil het college ook de marktverordening, de vent- en standplaatsenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op aangegeven van ondernemers en bewoners verder vereenvoudigen en wordt de mogelijkheid bekeken om voor evenementen zonder groei ambities een vergunning voor vijf jaar af te geven. “Zo hoeft men niet ieder jaar opnieuw dezelfde weg te bewandelen”, aldus Coppens.

Handhaving

Uit de gesprekken bleek verder dat met name ondernemers nog niet eens zozeer vallen over de hoeveelheid regels, maar dan wel vinden dat er degelijke handhaving tegenover moet staan.

Als voorbeeld noemt Coppens de plaatsing van de bloembakken in het Vierkantje. “Die mogen maximaal een bepaalde afstand van de gevel staan. Niet iedereen houdt zich daaraan. In plaats van extra handhaving kunnen we ook kijken naar de inhoud van de regels om het de ondernemers makkelijker te maken. Handhaving is immers vooral bedoeld om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen”, verklaart de wethouder.

Alle voorstellen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.