De fractie van D66 in Bergen op Zoom wil voorkomen dat de Markiezaatsweg verder belast wordt. 

Volgens de partij komt het regelmatig voor dat vrachtverkeer, afkomstig uit het zuiden of Zeeland, de afslag Hoogerheide neemt en vervolgens via de Antwerpsestraatweg en de Markiezaatsweg richting het industriegebied Noordland of de Theodorushaven rijdt. Adriaan Bakx en Carinne Elion-Valter hebben daarom vragen gesteld aan het college.

“Het is staand beleid dat het vrachtverkeer uit zuidelijke richting via de A4 en de Randweg Noord behoort te rijden”, stellen de twee in hun brief aan het college.

In 2013 werd het Verkeersplan gepresenteerd, in antwoorden op inspraak, heeft het college volgens D66 geantwoord dat “de randweg Zuidwest (Markiezaatsweg) met name ingezet en benut wordt voor de ontsluiting van de woongebieden en het bezoek aan het centrum.” In datzelfde plan staat aangegeven door raad en burgers dat de Markiezaatsweg niet verder belast mag worden.

Snelheid

“Verder is het niet de bedoeling dat vrachtverkeer door woongebieden rijdt, wij herinneren u eraan dat de Markiezaatsweg langs de Goudbaard loopt. Bij de planning van deze woningen ging men uit van een gebiedsontsluitende functie van de Markiezaatsweg.”

Daarnaast stelt de fractie van D66 dat er op het gehele beschreven traject vaak ook met een te hoge snelheid wordt gereden. “Over milieueffecten hoeven we hier niet uit te wijden, mogen we aannemen.”

Maatregelen

D66 wil nu van het college weten of het bekend is dat vrachtverkeer de ‘verkeerde’ route neemt en daarbij ook de snelheidslimieten overschrijdt.

Daarnaast verzoeken zij om een meting uit te laten voeren om na te aan of en in welke mate daadwerkelijk sprake is van toegenomen vrachtverkeer.

Nachtelijk rijverbod

“Er is reeds in het verleden gesproken over een nachtelijk rijverbod, doch is ingetrokken na protest uit industriële hoek. Welke maatregelen zijn er thans tegen de hiervoor vermelde rijroute van het vrachtverkeer?”

Bakx en Elion-Valter sluiten hun brief af met de vraag of er overeige maatregelen getroffen kunnen worden om deze gang van zaken in de toekomst te kunnen voorkomen.