De versperringsblokken in het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom zijn teruggeplaatst.

Het is een van de laatste onderdelen van het opknappen van het park. Het ontwerp is van tuinarchitect Lieven Rosseels maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Dat laat de gemeente weten.

Volgens wethouder Patrick van der Velden wordt er weer een stukje erfgoed uit het oorlogsverleden in ere hersteld. De versperringsblokken dateren uit de Tweede Wereldoorlog. Ze vormden een 700 meter lang lint langs het water, zodat tanks het water niet konden oversteken.

Langs het riviertje de Zoom ligt een tankversperring waarvan jaren geleden drie blokken zijn weggehaald in verband met de realisatie van het Bergbezinkbassin en de bijbehorende afvoer naar de Zoom.

Dit lint van versperringsblokken werd onderbroken door de Lincolnburg, een ontwerp van Lieven Rosseels. Zowel de brug als de versperringsblokken hebben in 2007 de gemeentelijke monument status gekregen. 

Jaarlijks vindt bij de brug door overlevende van het Lincoln Regiment een samenkomst plaats.