Over de uitvoering van werkzaamheden aan de N257/ Zeelandweg-oost in Steenbergen bestaat veel ongenoegen bij zowel omwonenden als ondernemers. Dat zegt Michel Lambers namens de Volkspartij. 

De fractie heeft vragen bij het college neergelegd omtrent het onderwerp.

“Ons wordt verteld door ondernemers en bewoners dat medewerkers van de aannemer hebben gezegd, dat een gedeeltelijke afsluiting heel goed mogelijk was geweest en dat volledige langdurige afsluiting helemaal niet nodig was geweest.”

Ook vraagt Lambers of het mogelijk is om compensatie te regelen voor de ondernemers. “Nu de gemeente Steenbergen een kostenvoordeel inboekt, is het college dan ook bereid met ondernemers te spreken over een (gedeeltelijke) compensatie van door hen aantoonbaar geleden verlies dan wel vergoeding van een forfaitair bedrag?”

Communicatie

Lambers maakt zich zorgen over de manier waarop met omwonenden is gecommuniceerd, met name over de invulling van de reconstructie. Het huidige fietspad op de Zeelandweg-oost loopt vlak voor de woningen.

Tijdens overleggen werd er gesproken over het aanpassen van het fietspad en het aanleggen van parkeergelegenheid zodat de gevaarlijke situatie verbeterd zou worden.

Boodschap

“Wij begrijpen van bewoners dat van de verwachting op basis van deze overleggen niets terecht komt; de situatie blijft feitelijk ongewijzigd. De medewerkers van de aannemer geven aan dat het heel goed had gekund, maar dat zij uitvoeren conform hun opdracht. Begrijpelijk en correct, maar wat is de boodschap van ons als overheid naar de burgers?”