Het windmolenpark aan de Kabeljauwbeek in Ossendrecht is voorlopig van de baan. Dat gebeurde nadat de natuur- en milieuverenigingen Namiro en Benegora een geding aanspanden tegen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht.

De Raad van State heeft de verenigingen in het gelijk gesteld. Daarmee is de aanleg van het windmolenpark van Eneco Wind met minstens een jaar uitgesteld.

Volgens wethouder Hans de Waal was het plan om vijf windturbines van Eneco Wind te plaatsen aan de Kabeljauwbeek. "Dat is gebeurd middels proactieve aanwijzing door de provincie, waarbij een gemeente meestal wordt gedwongen de plannen van de provincie te volgen."

"In dit geval was deze proactieve aanwijzing in strijd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat het een onjuiste procedure is geweest, heeft de Raad van State besloten het besluit van de gemeenteraad te vernietigen, het besluit van het College te vernietigen én het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie te vernietigen." Dit heeft als gevolg dat de procedure opnieuw gevolgd moet worden, dat zorgt voor een vertraging van circa een jaar.

Teleurstelling

De wethouder was hevig teleurgesteld over de uitspraak en gaf aan de wereld even niet meer te begrijpen. "We willen uiteindelijk allemaal groene energie en uitgerekend de natuur- en milieuverenigingen gaan dan in beroep en frustreren de procedure. Op deze manier halen we de landelijke norm voor groene energie in 2020 zeker niet."

Volgens Jim de Blank van natuur- en milieuvereniging Namiro is het echter helemaal niet zo dat de verenigingen niet voor groene energie zijn. "Wij zijn helemaal niet tegen windenergie, maar wel tegen windturbines van 180 meter hoog die niet passen in de bestaande omgeving."

Reeds geplaatste windmolens in de omgeving hebben een hoogte van maximaal 139 meter. "Wij hebben de wethouder destijds tijdens de opinieraad al voorgesteld windturbines van maximaal 139 meter hoogte te plaatsen." Dat werd volgens De Blank als "onbespreekbaar" beschouwd.