De politieke partij GBWP stelt het college voor om spiegels te plaatsen op een aantal onoverzichtelijke kruispunten in Halsteren. 

Volgens de partij zouden met name de kruisingen Dorpsstraat/Verbeekhof, Dorpsstraat/Binnenpad en Kromstraat/Maaipad op die manier een stuk veiliger kunnen worden.

"Die straten geven pas een goed beeld op het moment dat men er al in of uitgereden is", zegt de lokale partij. "Spiegels kunnen een beter beeld opleveren voor alle weggebruikers. Zeker nu de scholen weer zijn begonnen en veel kinderen dagelijks aan het verkeer deelnemen, vinden wij het een goede zaak dat de verkeersveiligheid nog eens extra aandacht krijgt."