Het nog te realiseren vakantiecomplex Het Baken, op de dijk bij Gorishoek, zal permanente bewoning van de appartementen toestaan. RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers, vreest daardoor voor een slecht imago voor de gemeente Tholen.

RECRON laat in een brief aan het college van burgemeester en wethouders weten dat ze eerst volledig achter Het Baken stonden, maar nu er plannen zijn om ook permanente bewoning toe te staan is hun mening gewijzigd.

Effect op omgeving

"Het college heeft in 2013 het – weloverwogen- 'Voorstel handhavend optreden tegen permanente bewoning recreatieverblijven' vastgesteld. Uw voornemen permanente bewoning op beperkte schaal mogelijk te maken, druist in tegen dit beleid." De vereniging is bang dat er andere typen gasten naar Tholen komen. "Op zich is hier niets mis mee, maar de mix met toeristen die relatief kort verblijven zal tot problemen leiden." Volgens RECRON zullen de effecten van permanente bewoning zich niet beperken tot het appartementencomplex, maar ook op de omliggende bedrijven en kernen.

De komst van permanente bewoners kan volgens RECRON-regiomanager Arthur van Disseldorp zorgen voor spanningen. "Er is reeds gesproken over een groot verschil in uitgaven- en leefpatroon tussen recreanten en permanente bewoners." De kans is dan ook aanwezig dat dit zal leiden tot een afname van het aantal recreanten. Ook zal de gemeentelijke organisatie van Tholen meer werk krijgen met de bewoners.

Imago

"Met name is RECRON bevreesd voor het imago van Tholen als gemeente in algemene zin en het imago van recreatie in het bijzonder. Een paar appartementen is vaak geen probleem, maar als het spreekwoordelijke schaap over de dam is, volgen er meer."

Halt toeroepen 

In 2013 is door de gemeente een duidelijke keuze gemaakt om permanente bewoning een halt toe te roepen. Een duidelijke lijn waaraan de gemeente Tholen ook consequent uitvoering heeft gegeven. "Ik kan mij voorstellen dat bewoners die nu uit hun woning worden gezet, van dit voornemen, zacht uitgedrukt, vreemd opkijken. Stelt u zich eens voor dat iemand die in een niet gedoogde situatie een appartement moet verlaten en hierna bij Het Baken weer een woning betrekt. Dit is naar de geest van de wet niet uit te leggen."