De  Sint Antoniusmolen in Halsteren komt mogelijk in andere handen. Ondernemer Piet Withagen, eigenaar van de Intratuin, heeft een optie tot koop genomen op het bijna tweehonderd jaar oude Rijksmonument.

Of het ook daadwerkelijk tot een koop komt, is afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden van de molen en het terrein. Withagen is daarover nog in onderhandeling met de gemeente Bergen op Zoom.

Veel kan Withagen nog niet kwijt over zijn plannen met de Sint Antoniusmolen. “Ik wil eerst van de gemeente weten wat er allemaal mag en kan op het terrein, voordat ik dat wereldkundig ga maken. Afhankelijk van het antwoord van de gemeente zal blijken of het voor mij interessant genoeg is om de molen te kopen. Pas daarna zal ik er inhoudelijk mee naar buiten treden”, verklaart de potentiële koper.

Interesse

Withagen benadrukt dat zijn interesse in de molen niets te maken heeft met de Intratuin. “Ik doe dit op persoonlijke titel. Ik ben al heel wat jaren verbonden aan de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen en zodoende ook betrokken bij de molen. Dat de molen naast Intratuin is gelegen is mooi meegenomen, maar niet de hoofdreden van mijn interesse”, verzekert hij.

Onderhoud

Withagen benadrukt dat het behoud van de molen voorop staat in zijn plannen. “Het is een Rijksmonument en moet dus behouden blijven voor de toekomst. Als het gaat om onderhoud en restauratie, zit ik ook op één lijn met de Vrienden van de Antoniusmolen. Mijn plannen gaan immers meer over het buitenterrein”, legt hij uit.

Withagen heeft zijn plannen inmiddels ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom. Hij verwacht in de loop van oktober of november meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid ervan.

Familie Moerland

De Sint Antoniusmolen werd op de feestdag van Sint Antonius op 13 juni 1817 in gebruik genomen. Het initiatief voor de korenmolen lag bij Jan Goossens uit Oud Gastel. Door de decennia heen heeft de molen meerdere families als eigenaar gekend, maar sinds de jaren vijftig is het monument in handen van de familie Moerland.

De laatste molenaar uit die familie was Frans Moerland, die in 2011 overleed. De molen wordt nu beheerd door molenaar Corneel Droogers, maar het gebouw is nog altijd eigendom van de familie Moerland.