De natuurstenen zaden van kunstenares Karin Colen op het Korenbeursplein zijn verkeerd geplaatst. De zaden zitten de opbouw van de weekmarkt in de weg, in het collegebesluit stond dat dit niet het geval mocht zijn.

Wethouder Ton Linssen wil nu bekijken of de zaden anders geschikt kunnen worden of beter tot hun recht komen op een andere plaats in de binnenstad.

Tijdens de proefopstelling van de weekmarkt bleek dat de zeven zaden op het Korenbeursplein het opstellen van de marktkramen belemmeren. Het kunstwerk werd eind vorig jaar geplaatst als verwijzing naar de eeuwenlange graanhandel op het plein.

Bij de plaatsing is echter geen rekening gehouden met de verhuizing van de weekmarkt naar de binnenstad, terwijl in het collegebesluit uitdrukkelijk staat dat er rekening gehouden moet worden met de inpassing van de weekmarkt.

Locatie

Dat de rechter in 2013 nog een streep zette door de verhuizing van de weekmarkt, doet daar volgens Linssen niets aan af. "De uitspraak was niet tegen de locatie in de binnenstad, maar tegen de wijze waarop dit met de marktkooplui gecommuniceerd was", aldus Linssen.

"Het collegebesluit over de verplaatsing van de weekmarkt is dus altijd overeind gebleven. Bij de plaatsing van het kunstwerk is daar onterecht geen rekening mee gehouden.” Linssen wil nu bekijken of het kunstwerk in een andere positie op het Korenbeursplein kan blijven. ook een verplaatsing naar de nabijgelegen Korenmarkt is volgens hem een optie.