Aannemer KWS Infra start op maandag 21 september met de reconstructie van de Scheldeweg in Hoogerheide. Daarbij wordt het viaduct over de Onderstal gesloopt en zal de nieuwe Scheldeweg grotendeels weer de natuurlijke glooiing van de Brabantse Wal volgen.

Het werk zal daarbij opgeknipt worden in verschillende fasen om de overlast voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Omdat de Scheldeweg een van de belangrijkste verkeersaders van de gemeente Woensdrecht is, hechten de gemeente en aannemer veel waarde aan een goede communicatie. Op donderdag 10 september vindt er daarom een inloopavond plaats, waarbij de specialisten van de aannemer en gemeente meer uitleg over de planning en herinrichting.

De inloopavond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Daarnaast zal de gemeente regelmatig via bewonersbrieven, de website, lokale media, Facebook en Twitter berichten over de voortgang van de werkzaamheden.

De reconstructie van de Scheldeweg moet begin 2016 gereed zijn.