De Theodorushaven in Bergen op Zoom krijgt momenteel een hoogstnoodzakelijke update. In opdracht van de gemeente werken Beens Geïntegreerde projecten b.v. en Witteveen en Bos aan de herstructurering van de haven. 

Elf bedrijven krijgen nieuwe kadeconstructies en ook de gedeelten bij de Synthesebaan en de Verlengde Bongaertsweg worden meegenomen. Daarnaast wordt de haven uitgediept en krijgt de bodem een extra beschermlaag.

Tijdens een rondvaart langs de werkzaamheden kregen vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven een toelichting over alle werkzaamheden die de haven veiliger en toekomstbestendig maken.

Eisen

De Theodorushaven is in 1964 aangelegd en voldeed niet meer aan de eisen die de moderne scheepvaart aan industriehavens stelt. Onderzoek gaf aan dat de technische staat van de haven matig is, hier en daar waren enkele taluds al verzakt.

De gemeente besloot toen tot een investering van 12 miljoen euro om de haven weer veilig en toekomstbestendig te maken. “Niets is mooier dan om nu te kunnen laten zien wat er hier allemaal gebeurt”, zei wethouder Linssen.

Nieuwe kades

De afmetingen van de bezoekende binnenvaartschepen zijn toegenomen, schepen hebben meer vermogen en varen dichter langs de oever, daar zijn de taluds niet meer goed tegen bestand. Rechte stalen damwanden (totaal 1600 meter) vervangen daarom de schuine aarden oevers met als voordeel dat de haven breder en dieper wordt.

De haven wordt bovendien dieper door het wegbaggeren van 100.000 kubieke meter grond en de bodem krijgt een extra beschermlaag.

Aanlegplaatsen

De aanlegplaatsen voor de pleziervaart zullen in de toekomst verdwijnen, de Theodorushaven wordt uitsluitend industriehaven. 

Aannemer Beens Groep brengt de nieuwe kades deels vanuit het water en deels vanaf het land aan. Op enkele locaties is stof- of gasexplosiegevaar aanwezig wat specialistisch laswerk vereist. Naar verwachting zijn de werkzaamheden die in januari 2015 begonnen, half februari 2016 gereed.

Lees meer op de site van De Bode