Het college van Bergen op Zoom voelt niets voor het voorstel van Aydin Akkaya van GBWP om straatnamen te koop aan te bieden aan bedrijven en organisaties.

"De huidige koers bij de selectie van straatnamen is om geen levende personen of partijen toe te laten vanwege het afbreukrisico als zij later negatief in de publiciteit komen", geeft het college als verklaring.

Raadslid Akkaya zag mogelijkheden voor de gemeente Bergen op Zoom om in nieuwe wijken straatnamen te verkopen. Als voorbeeld noemde hij het Aegon-plein in Den Haag, waar de financiële speler bereid was flink te investeren in een opknapbeurt van het Mariahoeveplein, op voorwaarde dat het zijn naam aan het plein mocht verbinden.

Het college ziet daar echter geen brood in. "Door individuele verkoop van straatnamen is nauwelijks nog sturing op de identiteit van nieuwe woonbuurten mogelijk. De naamgeving en de buurtidentiteit is van groot belang voor nieuwe bewoners van woningen. Zij kijken immers kritisch in welke buurt en op welk adres zij komen te wonen. Dat geldt ook voor investeerders en ontwikkelaars."