De gemeente Steenbergen is bezig met een nieuw afvalstoffenbeleidsplan en vraagt daarbij hulp van haar inwoners. Op donderdag 3 september wordt er een beeldvormende vergadering georganiseerd waar iedere burger aan deel kan nemen.

Wethouder Milieu, Vincent van den Bosch, heeft samen met zijn ambtenaren alvast drie scenario’s uit laten werken. Conclusie: de burger gaat er in ieder geval qua kosten op vooruit.

Gemiddeld levert een inwoner van de gemeente Steenbergen per jaar 249 kilogram restafval. Volgens de landelijke doelstelling zou dat in 2020 nog maar 100 kilogram per inwoner moeten zijn.

“Stilstaan is dan ook geen optie”, stelt wethouder Van den Bosch. “We hebben al een grote stap gemaakt met de introductie van de papiercontainer, maar we moeten nog flinke stappen maken.”

Carien Free, beleidsmedewerker van de gemeente Steenbergen, is dagelijks bezig met het afvalprobleem. “Het wordt tijd dat we vuilnis niet meer gaan zien als afval, maar als nieuwe grondstoffen.” 

Scenario’s

Bij de scenario’s is rekening gehouden met drie zaken: kosten, service en milieurendement.

In scenario 1 wordt het huidige systeem geoptimaliseerd. “Alles blijft hetzelfde, dus de GFT- en de restcontainer worden één keer in de twee weken geleegd en de papier container één keer in de maand. Wel gaan we op dat moment werken met pasjes bij de milieustraat, zodat het lastiger wordt voor inwoners uit omliggende gemeenten om hun afval bij ons in te leveren."

Tarief

Bij scenario twee wordt er aan toegevoegd dat een tarief wordt gerekend voor restafval. Dus hoe vaker je je container aan de straat zet, hoe meer je moet betalen.

Bij scenario 3 gaat de gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner naar 141 kilogram. Dat is ruim honderd kilo minder dan dat nu het geval is. “Hoe beter we recyclen, hoe meer geld we daarvoor krijgen en hoe lager de afvalstoffenheffing voor onze inwoners is.”

Vergadering

Inmiddels hebben ruim veertig burgers zich aangemeld voor de vergadering van 3 september. Daarnaast zijn er ook raadsleden aanwezig en er is een deskundigenpanel. “Maar”, zegt Vincent van den Bosch, “De raadsleden zitten er voornamelijk om te luisteren naar de inbreng van de burgers.”

Na de presentatie van de scenario’s laten we de aanwezigen stemmen middels een stembiljet, zo krijgen we zicht op wat de burger wil.” De vergadering begint om 19.30 in het gemeentehuis.

Lees meer op de site van De Bode