De VVD wil meer zonnepanelen in Bergen op Zoom.

"Dit levert niet alleen financieel voordeel op voor de bewoners van onze gemeente, maar kan ook de gemeentelijke financiën een steuntje in de rug geven", gelooft VVD-raadslid Joost Pals. De partij roept het college daarom op om werk te maken van meer zonnepanelen in de gemeente. 

Plannen niet nieuw

De plannen voor meer duurzame energie in Bergen op Zoom zijn niet nieuw. De oprichting van een energiecoöperatie die particulieren en bedrijven aanzet tot het opwekken van duurzame energie is een van de afspraken in het coalitieakkoord tussen VVD, GBWP, Lijst Linssen en D66. Laatstgenoemde partij diende in 2011 al een motie in om zonnepanelen te plaatsen op de daken van gemeentelijke gebouwen. Daarnaast wist de BSD het voor elkaar te krijgen dat het thema klimaatadaptie is opgenomen in het raadsprogramma voor de periode 2014-2018.

Braakliggende terreinen

Pals ziet voor Bergen op Zoom vooral kansen voor zonneparken op braakliggende terreinen. "Daar hebben we een overschot van. Ook met voorzichtige tekenen van herstel op de woningmarkt moeten we rekening houden met grond die lang 'niets' ligt te doen. Dat drukt zwaar op de gemeentelijke financiën. Door deze grond in te zetten voor energieopwekking door zonnepanelen kan het toch geld opleveren zolang er niet gebouwd wordt."