Veldproeven moeten uitwijzen of het mogelijk is om de waterkwaliteit van de Binnenschelde op korte termijn te verbeteren door voedingsstoffen uit het water te verwijderen. Mogelijk zou het defosfateren volgend jaar kunnen gebeuren.

Dat meldt de gemeente Bergen op Zoom in een reactie op het plan van de Bergse oud-ingenieur Cees Jongejan om een uitgediept zwembassin met verbeterde zwemkwaliteit in te richten in de Binnenschelde.

"Het plan is bij ons bekend. We waarderen het bijzonder dat burgers met ons meedenken. In een bassin is de waterkwaliteit inderdaad beter te beheersen, maar daarmee is nog niets gedaan met de waterkwaliteit van de rest van de Binnenschelde", zegt gemeentewoordvoerster Nausikaä van der Merkhof.

Naast het defosfateren heeft de gemeente haar pijlen gericht op een breder onderzoek naar de waterkwaliteit in de Binnenschelde en het Markiezaatsmeer van de provincies Noord-Brabant, Zeeland, waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en de gemeente zelf.

Dat onderzoek loopt nog. Op de lange termijn speelt de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer, waar de Binnenschelde mogelijk kan aanhaken. "Maar dit is nog lang niet definitief", aldus Van der Merkhof.