Waterschap Scheldestromen heeft tijdelijk de inlaat van zoet water in de sloten van Tholen en Sint-Philipsland gestopt vanwege de blauwalg in het Volkerak-Zoommeer.

"De inlaatpunten zijn gesloten om te voorkomen dat blauwalg ook in het waterlopenstelsel terechtkomt", meldt het waterschap op zijn websiteAgrariërs mogen, als het waterpeil onder het genoemde niveau komt, geen water meer uit de sloten gebruiken om hun gewassen te besproeien.

Via de inlaatpunten komt zoet water in het slotenstelsel van Tholen en Sint-Philipsland terecht, om bij droogte zo lang mogelijk het water uit de waterlopen te kunnen gebruiken. Gezien het belang voor de boeren controleert het waterschap dagelijks of de inlaten gedeeltelijk of geheel open kunnen, afhankelijk van de ontwikkeling van de blauwalg.

Blauwalg ontstaat in langdurig droge perioden, als het aantal bacteriën in oppervlaktewater sterk toeneemt. "Blauwalg is een bacterie de giftige stoffen kan produceren voor mens en dier. Bij contact met water dat blauwalgen bevat wordt geadviseerd om normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen of douchen", legt het waterschap uit.