Het college van de gemeente Tholen houdt rekening met een tekort op uitkeringen. "Op grond van het aantal uitkeringen op dit moment, gaan we uit van een bedrag van 450.000 euro", laat het college weten.

Het is het antwoord op een vraag van Jolanda Prins-Tromp van de PvdA-fractie. De politica stelde haar vragen naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Klijnsma. In de brief wordt onder andere gesproken over de extra banen die gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Jolanda Prins-Tromp wilde van het college weten hoe het zit met een eventuele vangnetuitkering.

“Er worden extra gelden vrijgemaakt indien er niet voldoende budget is. We zijn nu halverwege het jaar. Kan het college aangeven hoeveel van het budget al is verbruikt?” Het antwoord daarop luidt dat er dus waarschijnlijk een tekort is van 450.000 euro.

Bijstandsuitkering

In de brief van staatsecretaris Klijnsma werd ook gesproken over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) voor jongeren. Deze jongeren zouden binnen vier weken maatwerk geleverd moeten krijgen, om weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt.

“Kan het college aangeven hoeveel jongeren zich hebben gemeld sinds 1 januari 2015 en hoeveel van deze jongeren maatwerk hebben gekregen al binnen de vier weken?”

Het college liet weten dat 53 jongeren zich hebben gemeld. Aan 22 jongeren is een uitkering toegekend. Alle jongeren zijn binnen de vier weken uitgenodigd voor drie workshops, waarbij tijdens de eerste twee workshops aandacht wordt besteed aan: rechten en verplichtingen, sollicitaties en opstellen CV.

Banenafspraak

In totaal moeten er in 2026 125.000 extra banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 1 mei 2015 werd een belangrijke wet aangenomen door de Eerste Kamer.

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die nodig zijn om de banenafspraak goed uit te voeren, zoals de doelgroepbeoordeling en het register waarin deze mensen uiteindelijk wel of niet worden opgenomen.

Volgens het college zijn er twaalf personen waarvan de gemeente dacht dat zij in aanmerking zouden komen voor een doelgroepbeoordeling bij het UWV. Van deze twaalf personen is echter maar één persoon aangemeld voor de beoordeling.