De gemeente Bergen op Zoom gaat de handhaving van de geluidsnormen van De Markiezaat Containerterminal versterken nadat uit metingen is gebleken dat er teveel geluidsoverlast wordt veroorzaakt. 

Bij iedere nieuwe overtreding moet het bedrijf een boete van tienduizend euro gaan betalen, oplopend tot een maximum van vijftigduizend euro.

"Dit is een dossier dat al enkele jaren speelt", zegt wethouder Coppens. De geluidsoverlast wordt volgens de wethouder voornamelijk veroorzaakt door het stapelen van containers. 

Ondanks dat de terminal in het verleden al diverse maatregelen heeft genomen, blijven er klachten komen, met name van een bewoner van de Zoomflat.

Metingen

Naar aanleiding van die klachten heeft de gemeente in mei metingen verricht. De norm werd daarbij met drie decibel overschreden. "Wij zijn dan genoodzaakt om handhavend op te treden”, legt de wethouder uit.

Volgens Coppens zit het college echter wel met een dilemma. “Het bedrijf is een belangrijke economische factor van onze stad, maar het woongenot van onze inwoners is ook belangrijk", aldus Coppens. 

Het bedrijf moet zich aan de regels houden, stelt de wethouder "Daarom leggen wij nu deze dwangsom op.”

Verhuizing

Arn van der Vorst van de Markiezaat Container Terminal zegt er nu al alles aan te doen om de geluidsoverlast te beperken.

“Maar we zijn immers een bedrijf, dat gevestigd is op een industrieterrein. Als de wethouder hecht aan onze economische waarde, laat hem dan met een handreiking komen in plaats van handhavend op te treden”, kaatst hij de bal terug.

De enige echte oplossing is volgens beide partijen de verhuizing van de terminal naar de buitenhaven. De Markiezaat  is daarover momenteel in gesprek met de provincie. “Maar zelfs als we nu een ‘go’ krijgen, duurt het nog minimaal twee jaar voordat we kunnen verhuizen”, zegt Van der Vorst.