De gemeente Woensdrecht maakt 50.000 euro vrij om enkele deelprojecten uit het plan Van A naar B, dat was ingediend voor het provinciale investeringsprogramma Landschappen van Allure, uit te voeren.

Het gaat daarbij om het realiseren van het kunstwerk voor de Whiskey Four en het herstellen van de zichtlijnen op de Brabantse Wal.

Daarnaast hoopt de gemeente op een cofinanciering voor de aanpak van de verdroging van het Eiland bij Huijbergen en de ontwikkeling van een agrarisch innovatiecentrum.

Dat de gemeente vorig jaar voor de tweede keer naast een subsidie van Landschappen van Allure greep, betekent volgens het college niet dat het omvangrijke plan Van A naar B niet alsnog wordt uitgevoerd.

Het plan volgt de Napoleontische route van Antwerpen naar Bergen op Zoom en rijgt zo diverse deelprojecten langs de Brabantse Wal aan één ketting.

Via andere financieringsmogelijkheden wil de gemeente alsnog zoveel mogelijk deelprojecten uit het plan uitvoeren. Daarom maakt het college nu 50.000 euro vrij uit het budget voor Toeristische Ontwikkeling om vier deelprojecten op te starten.

Whiskey Four

Het grootste deel van het budget gaat naar het herstellen van de zichtlijnen van de Brabantse Wal. Daarvoor stelt het college 20.000 euro beschikbaar.

"De overgang van de Brabantse Wal naar het poldergebied is vanaf de snelweg A4/A58 niet te zien. Via dit project willen we de zichtlijnen creëren vanaf de snelweg, de hoogteverschillen accentueren en via beplanting ontsnippering in het groen tegengaan", legt gemeentewoordvoerster Sharan Kok uit.

Een bedrag van 15.000 euro wordt vervolgens uitgetrokken voor de realisatie van het kunstwerk ter nagedachtenis aan het legendarische vliegstuntteam Whiskey Four, dat gevestigd was op vliegbasis Woensdrecht.

Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat twee piloten van het team verongelukten, toen zij tijdens een demonstratie tegen elkaar opvlogen. Duizenden mensen waren getuigen van het ongeval.

Een halve eeuw na het ongeluk wil de gemeente de piloten eren met een kunstwerk van Jac van Nes op de rotonde tussen de Bunkerbaan en de Kooiweg.

Hoeve het Hooghuis

Daarnaast reserveert de gemeente 15.000 euro voor het opstarten van twee subsidietrajecten. Samen met waterschap Brabantse Delta hengelt de gemeente naar een subsidie uit het Provinciaal Ontwikkelingsfonds Platteland voor het tegengaan van de verdroging en het herstel van het ven bij het Eiland bij Huijbergen.

Ook hoopt de gemeente op een provinciale bijdrage uit hetzelfde fonds voor de ontwikkeling van een ecologisch en agrarische innovatiecentrum. Dat zou zijn plaats moeten krijgen in Hoeve het Hooghuis aan de Bosstraat in Woensdrecht.