Waterschap Scheldestromen is maandag begonnen met de bouw van een keersluis voor de havenkom van Tholen. Die moet ervoor zorgen dat de stad het droog houdt op het moment dat het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging. 

De werkzaamheden zullen tot begin 2016 duren, maar het waterschap verwacht eind 2015 al zover te zijn dat het keermiddel bij nood al kan worden ingeschakeld.

Werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zullen zich vooral onder het water bevinden. De huidige waterbodem is niet in staat om de bouwkundige constructie van de keersluis te dragen. Daarom start het waterschap eerst met het baggeren van de havenkom. Die werkzaamheden duren nog een hele maand. Daarnaast richt de aannemer een werkterrein in op de landtong aan het einde van de Schelde-Rijnweg en zullen de steigers in de jachthaven worden aangepast.

Dijk

Na het baggeren kan de daadwerkelijke bouw van het keermiddel beginnen. Dat staat op de planning voor september. Gelijktijdig pakt het waterschap ook de dijk bij buurtschap Botshoofd aan. De dijk dient eveneens klaar gemaakt te worden voor de waterberging van het Volkerak-Zoommeer.