Projectbureau Zeeweringen heeft ruim zevenhonderd oude basaltblokken met groefwier uit de oude dijk in Sint-Annaland gehaald en tijdelijk opgeslagen.

Afgelopen weken zijn deze basaltblokken op de nieuwe, versterkte glooiing gelegd.

Het projectbureau is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Zeeweringen versterkt de steenbekleding van de Zeeuwse dijken.

Groefwier is een zeldzaam en kwetsbaar plantje. Onderzoek wees uit dat het niet verplaatsbaar is. Herkolonisatie is wel effectief.