Na de A4/A58 krijgt ook de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide een ondergrondse passage om de oversteek van dieren tussen het bosreservaat van Mattemburgh en het beekdal De Blaffert mogelijk te maken.

De gemeente ontvangt daarvoor een subsidie van de provincie van 44.303 euro. Daarnaast is er vanuit de Groene Agenda van Aviolanda 15.000 euro beschikbaar voor het project.

Dit voorjaar werd er al een ecotunnel aangelegd onder de snelweg door. De passage onder de Antwerpestraatweg sluit daar op aan. Beide tunnels zijn vooral bedoeld voor amfibieën als padden en salamanders, reptielen en klein wild.

De werkzaamheden worden deze zomer nog uitgevoerd.