De Stichting Bergen op Zilver heeft ontdekt dat er in het verleden veel zilversmeden actief zijn geweest in de regio van Bergen op Zoom. 

De stichting trekt deze conclusie na archiefonderzoek dat gedaan is door een grote groep vrijwilligers.  

Uit de archieven blijkt nu dat het er door de eeuwen heen zeker 350 zilversmeden actief moeten zijn geweest in Bergen op Zoom. De stad had zelfs tot 1807 een eigen keurkamer.

De hoeveelheid zilveren voorwerpen is afhankelijk van de welvaart van de stad en de uitkomsten van het onderzoek zeggen dan ook veel over de regio Bergen op Zoom. “We hebben relatief veel voorwerpen uit de Bergse bloeiperiode, rond de 16e en 17e eeuw, daarna valt er een gat. Waarschijnlijk door het beleg en de inname van 1747 waarbij alles van waarde verdween en een doodarme stad overbleef", zo laat vrijwilliger Klaas weten. 

Schuttersketen

De vondst van de Schuttersketen vormt de kroon op het werk van de vrijwilligers die de geschiedenis van het zilversmeden onderzoeken. Recent kocht het Rijksmuseum de uiterst zeldzame schuttersketen aan.

'Dat was geweldig groot nieuws en van belang voor ons project', zo heeft de stichting verklaard. Het staat onder meer voor de hoge kwaliteit edelsmeedkunst in de regio, omdat het toebehoorde aan het schuttersgilde in Zevenbergen.  Daarnaast was het eigendom van Cornelis van Glymes, die heer van Zevenbergen was en dus een connectie met de markiezen heeft.

De schuttersketen heeft dan ook een enorme impuls gegeven aan het werk van de stichting. In 2016 volgen een expositie en een boek over het 'Bergs Zilver'.