De gemeente Bergen op Zoom hoeft de geluidswaarden voor de nieuwe woonwijk Nieuwe Vesting niet naar beneden bij te stellen.

Een omwonende was naar de Raad van State gestapt, omdat hij bang is dat zijn woongenot wordt aangetast door de nieuwbouw op het voormalige Nedalco-terrein.

Hij ageerde onder meer tegen de maximale bouwhoogte, die in het bestemmingsplan is opgenomen, en vond dat het college lagere geluidswaarden moest vaststellen. De Raad van State stelde hem echter op alle punten in het ongelijk.

Het bestemmingsplan Nieuwe Vesting is nog geen gedetailleerd plan. De precieze ligging van de woning en de inrichting van het openbaar gebied worden later uitgewerkt in zogenaamde uitwerkingsplannen.