De grond langs de Bunkerbaan, de randweg van Hoogerheide, krijgt binnenkort alsnog de kans om zich te ontwikkelen tot een 'bloemrijk grasland'.

Dat meldt natuurvereniging Namiro.

Bij de aanleg van de Bunkerbaan was afgesproken dat natuurschade door de weg gecompenseerd zou worden in de vorm van een bloemrijk grasland, waarmee het leefgebied van de bijen zou worden vergroot.

De gemeente gaf het terrein echter in beheer van een agrariër, die het vervolgens liet begrazen. Volgens Namiro kwam door de begrazing, het toegepaste maaibeleid en de mestinjecties de beoogde bloemenzee nooit goed van de grond.

Op aandringen van de natuurvereniging gaat de gemeente het contract met de agrariër nu ontbinden, aldus Namiro.