De Brede Welzijnsinstelling (BWI) hoeft een bedrag van ruim 15.000 euro toch niet terug te betalen aan de gemeente Woensdrecht.

Het college oordeelde eind vorig jaar dat de instelling te veel geld in kas had.

De BWI wilde de voorziening 'frictiereserve kosten eigen risico' laten groeien tot een bedrag van 92.700 euro, maar het college vond dat in deze tijd van bezuinigingen niet gepast en verwees naar een afspraak met de raad dat ook samenwerkingspartners zuinig moeten omspringen met hun budget.

Het college vorderde het bedrag daarom terug, maar de bezwaarschriftencommissie oordeelt nu dat de BWI toch recht houdt op het bedrag.