Het welstandsbeleid in de gemeente Woensdrecht gaat flink op de schop. Wethouder Jeffrey van Agtmaal wil een groot deel van de woonwijken vergunningsvrij maken.

Ook in het buitengebied gelden minder strenge regels. Volgens Van Agtmaal zijn de soepele regels bedoeld om de inwoners meer vrijheid te geven.

"Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. In het nieuwe beleid zullen ontwikkelingen in een aantal woonwijken niet langer aan de eisen van welstand getoetst worden, maar als er achteraf blijkt dat een bouwwerk toch ernstig in strijd is met de redelijke eisen van de welstand, blijft de mogelijkheid om in te grijpen."

De soepele regels gelden niet voor de centrumgebieden van de kernen. In het buitengebied vindt nog slechts een lichte toetsing plaats, zodat de plattelandsuitstraling gewaarborgd blijft. De uitgangspunten van het nieuwe welstandsbeleid liggen vanaf 23 juli ter inzage.