Wethouder Ton Linssen komt in het najaar met een voorstel om de najaarskermis van Bergen op Zoom te verhuizen naar het evenemententerrein aan de Boulevard.

Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van de gemeenteraad, die de voorkeur heeft uitgesproken voor het evenemententerrein boven stadspark Kijk in de Pot.

De raad zal dan volgens Linssen nog wel wat hobbels moeten nemen. "Of de kermisexploitanten moeten zelf voorzieningen aanbrengen om een kermis mogelijk te maken, of de raad moet met geld over de brug komen om te voorkomen dat de exploitanten voor de kosten opdraaien."

Het liefst had wethouder Ton Linssen de najaarskermis net als de voorjaarskermis van Plein 13 naar stadspark Kijk in de Pot verhuisd.

De gemeente wil af van de kermis op Plein 13, omdat het plein dan een week niet gebruikt kan worden als parkeerterrein, waardoor er elders in de omgeving sprake is van enorme parkeerdruk. "Zeker met de hele ontwikkeling van het stationsgebied is Plein 13 niet meer gewenst als kermislocatie."

Een tweede kermis op Kijk in de Pot stuit echter op bezwaren van omwonenden. Die voelen zich gesterkt door het bestemmingsplan, waarin is afgesproken dat er slechts één kermis per jaar mag plaatsvinden in het stadspark.

Drassig

In de commissie Burger en Bestuur spraken de raadsfracties dan ook de voorkeur uit om de najaarskermis te verhuizen naar het evenemententerrein aan de Boulevard, naast de Mac Donalds. Maar volgens Linssen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

"Los van het feit dat het terrein kleiner is dan de huidige locatie op Plein 13 en de groeimogelijkheden voor de kermis dus beperkt zijn, is ook het terrein zelf niet geschikt voor de kermis. Het evenemententerrein heeft een drassige ondergrond."