De Regio West-Brabant, het samenwerkingsverband van achttien gemeenten, en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt om de leegstand in kantoren en detailhandel terug te dringen.

In beide sectoren is er sprake van een flinke overcapaciteit.

Zo hebben alle gemeenten tezamen plannen voor 160.000 vierkante meter aan nieuwe detailhandel, terwijl er in West-Brabant al zo’n 150.000 vierkante meter leeg staat als gevolg van de crisis en de toenemende concurrentie van internetverkopen.

Ook onder kantoren dreigt forse leegstand te ontstaan als er niet wordt ingegrepen. Het totale (plan)aanbod van de gemeenten bedraagt 466.000 vierkante meter. De behoefte komt tot 2025 niet boven de 237.000 vierkante meter uit.

Urgentie

De gemeenten onderkennen de urgentie om de leegstand en overcapaciteit aan te pakken en hebben daarom met de provincie afspraken gemaakt om deze problematiek tegen te gaan. Alle vastgoedplannen worden er nog eens op nageslagen om in kaart te brengen in hoeverre de plannen nog haalbaar zijn. Eind 2015 moet duidelijk worden welke plannen nog uitgevoerd kunnen worden.