Fort Smakelijk, waar minder bedeelde mensen terecht kunnen voor een goede maaltijd, ontvangt de komende drie jaar een subsidie van bijna 20.000 euro per jaar van de gemeente Bergen op Zoom. 

Volgens het college sluit het concept van Fort Smakelijk, dat gevestigd is in de voormalige basisschool ‘t Fort aan de Bernadettestraat, goed aan bij de visie in de kadernota Sociaal Domein. Bij Fort Smakelijk kunnen mensen met een kleine beurs terecht voor maaltijden. Daarnaast vormt het initiatief een ontmoetingspunt en is het erkend als leerbedrijf. “Meedoen aan de samenleving staat centraal”, aldus wethouder Yvonne Kammeijer.

De subsidie loopt tot medio 2017. Daarna moet Fort Smakelijk zichzelf kunnen bedruipen.