Waterschap Brabantse Delta houdt het sproeiverbod voorlopig nog in stand. Dat betekent dat boeren en andere landeigenaren geen oppervlaktewater uit sloten en beken mogen halen om hun land te besproeien.

Het verbod is nodig vanwege de aanhoudende droogte, schrijft het waterschap woensdag.

Er mag onder meer niet worden gesproeid op de Wouwse gronden, in het gebied van de Zoom en de Bleekloop, de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop, ten noorden van het Wilhelminaknaal ten oosten van de A27, de Groote Leij en de Hultense Leij, de Brandse Vaart, de Bijloo en de Turfvaart.

De maatregel is nodig om schade aan oevers en kade te beperken.