Een anonieme brief en vragen van de PvdA-fractie zorgden ervoor dat er vraagtekens werden gezet bij de integriteit van wethouder Vincent van den Bosch in Steenbergen.

Zo zou de wethouder rijden in een tot de duurdere klasse behorende auto voorzien van een buitenlands kenteken. Willem van den Berge (PvdA) stelde daarom publiekelijk vragen aan het college om "ook maar de schijn van een mogelijk gebrek aan integriteit te vermijden."

​Nevenfuncties

Burgemeester Joseph Vosj benoemt in zijn beantwoording nadrukkelijk dat er tijdens het gesprek tussen hemzelf en de wethouder tijdens zijn benoeming als wethouder is gesproken over de nevenfuncties van de wethouder en over het gebruik van een auto met Pools kenteken.

Van den Bosch is directeur van een Pools modellenbureau. "Reeds toen kwamen beiden tot de conclusie dat formeel van enige schending van integriteit geen sprake is", stelt Joseph Vos. "Dat neemt niet weg dat de heer Van den Bosch toen wel werd geadviseerd voor de uitvoering van gemeentelijke taken geen gebruik te maken van de auto met Pools kenteken."

Nederlands kenteken

Dat is precies waar de eerste vraag van de PvdA over gaat: Maakt de wethouder gebruik van deze auto tijdens zijn dagelijkse verplaatsingen in zijn functie als wethouder? Het antwoord daarop luidt: Nee. De wethouder maakt gebruik van een ander privévoertuig, voorzien van een Nederlands kenteken. En daarmee vielen al vier vragen af.

De PvdA gaf aan hier ook bewijzen van te willen zien, maar de burgemeester acht dit verzoek niet relevant. Volgens de burgemeester heeft de wethouder vertelt dat hij naast de auto met Pools kenteken beschikt over twee auto’ s met een Nederlands kenteken die door hem en zijn partner worden gebruikt. De auto met het Poolse kenteken is bij de belastingdienst bekend.